Tortas Gigantes

Ingredientes: Jamón, chuleta y quesillo