Tortas Gigantes

Ingredientes: Jamón, piña y quesillo